Financiele verantwoording TOFF

Stichting TOFF legt jaarlijks financiele verantwoording af.

Gedurende de eerste twee jaar worden inkomsten en uitgaven in een xls verantwoord en gepubliceerd. Vanaf 20.000 euro wordt jaarlijks een jaarrekening opgesteld bij accountant ToCountOn in Veenendaal. Tot die tijd wordt de balans in xls bijgehouden en gecontroleerd door het bestuur.

TOFF publiceert beide verantwoordingen op deze website stichtingtoff.nl.

De begroting van Stichting TOFF zal groeien naar 100.000 euro per jaar in 2023/2024. De begroting wordt per kalenderjaar opgesteld. De secretaris is enkel gemachtigd om tot 2.500 euro op te nemen.

De inkomstenbronnen zijn:

  • inzet eigen uren
  • subsidies van fondsen
  • bijdragen van bezoekers en bedrijven
  • verkoop van producten (op termijn)
  • bijdragen van makers-in-residence (op termijn)

De kostenposten bestaan uit:

  • huur ruimte
  • marketing en communicatie
  • ondersteuning makers-in-residence
  • organisatiekosten

 

De beginbalans van januari 2021 vindt u in 2.4 van het TOFF beleidsplan 2022-2025 (PDF). Toelichting:

Voor het opstarten zijn kosten gemaakt voor de Kamer van Koophandel inschrijving (€ 50,- Euro) en bij de notaris (€ 394,22 Euro excl btw en € 82,79 Euro BTW). Totale bedrag van € 527,01 is voorgeschoten door Margreet van Uffelen.