Statutaire doelstelling

Mondiale opgaven als klimaatverandering, CO2-uitstoot, bodemdaling en schaarste van fossiele grondstoffen vragen om slimme, vrije, regionale toekomst-, natuur- en generatiebestendige oplossingen. De stichting heeft in dit kader ten doel:

(a) het initiëren, stimuleren en/of ondersteunen van toekomstbestendige ontwerp-, onderzoek- en maakprojecten in samenwerking met vrije denkers en doeners uit diverse sectoren als kunst, design, bedrijfsleven of ecologie en/of omwonenden;

(b) het opzoeken van (artistieke) ruimte en open source experiment, als katalysator voor innovatie- en/of creatieve kracht van toekomstbestendig ontwerpen, onderzoeken en maken;

(c) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

(d) het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Aldus opgesteld voor Stichting TOFF (fiscaal nummer 861757051) op 22-10-20, bij Dirkzwager advocaten Arnhem.

Image module
Image module