stichting TOFF

The open futereproof foundation werkt aan een maker-in-residence op de Buitenplaats Koningsweg, Arnhem. Stichting TOFF biedt letterlijk én figuurlijk ruimte voor toekomstbestendig, circulair en biobased experiment.

Uit nieuwsgierigheid naar de door klimaatverandering veranderende natuur in de buurt.

Op deze pagina vindt u het beleidsplan, de bestuursleden, de Culturele ANBI-status en de link naar het statutaire doel.

Lees en scroll tot de foto’s onderaan.

Stichtingszaken:

Fair practice en governance

TOFF volgt de Fair Practice Code bij het opstellen van het projectplan en het betrekken van makers bij dit project.

De Fair Practice Code is het kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Aan de ene kant hoort dit voor TOFF onlosmakelijk bij de aanpak. Het maakt projecten leuker, en opener en vergroot de kansen om met interessante mensen en partijen samen te werken en hoe levensvatbaarder de stichting en haar projecten zullen zijn.

TOFF volgt de aanbevelingen van de Code Cultural Governance. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

ANBI-status

Stichting TOFF voldoet aan de eisen voor een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) en Culturele Instelling. ANBI-nummer: 8617 57 051.

De stichting volgt de eisen van de belastingdienst:

 • deze website met beleidsplan
 • jaarlijkse publicatie van financiele verantwoording
  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting
 • het bestuur is onbezoldigd

Hoofdlijnen beleid TOFF

TOFF biedt als maker-in-residency letterlijk én figuurlijk ruimte voor artistiek onderzoek naar door klimaatverandering veranderende natuur.

Makers van verschillende disciplines onderzoeken processen en aanpassingen in de natuur, elk vanuit hun eigen perspectief.

TOFF biedt zo een ander perspectief via een veelzijdig cultureel programma vanuit de residency. Dit vertaalt zich in 3 doelstellingen:

 1. het initiëren, stimuleren en/of ondersteunen van toekomstbestendige ontwerp-, onderzoek- en maakprojecten in samenwerking met vrije denkers en doeners uit diverse sectoren als kunst, design, bedrijfsleven of ecologie en/of omwonenden;
 2. het opzoeken van (artistieke) ruimte en open source experiment, als katalysator voor innovatie- en/of creatieve kracht van toekomstbestendig ontwerpen, onderzoeken en maken;
 3. het toevoegen van waarde aan de locatie, door het opdoen en delen van kennis middels installaties, ervaringen, objecten en informatie voor bezoekers en gebruikers.

-x-

Image module
Image module